Stěrková omítka

Stěrková omítka je vhodná na hladký podklad.

Nanáší se ve dvou vrstvách.

Jako plnivo se používá jemný písek, jako pojivo hydraulické umělé vápno s karbidovým vápnem nebo s práškovým hydrátem případně pouze práškový hydrát.

Omítka se nanáší ocelovými stěrkami nebo stříkáním.

Lícní stranu tvoří stěrkový štěrk.